Zarządzenia Burmistrza Sokółki - ROK 2009

Proszę kliknąć na numer zarządzenia by pobrać załącznik z pełną treścią.

Zarządzenie Nr 401/09 Burmistrza Sokółki z dnia 10 marca 2009 r. w sprawie powołania Komisji do otwarcia i negocjacji ofert na "Wspólnika nowo tworzonej spółki prawa handlowego z udziałem Gminy Sokółka do rekultywacji istniejącego wysypiska śmieci i budowy nowego zakładu zagospodarowania odpadów.

Zarządzenie Nr 400/09 Burmistrza Sokółki z dnia 10 marca 2009 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wspieranie realizacji zadań gminy Sokółka z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz z zakresu przeciwdziałania narkomanii w 2009 r.

Zarządzenie Nr 399/09 Burmistrza Sokółki z dnia 6 marca 2009 r. w sprawie zmiany zarządzenia nr 388/09 z dnia 18 lutego 2009 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Pani Bożenie Turycz Dyrektorowi Ośrodka Pomocy Społecznej w Sokółce do podejmowania wszelkich czynności w zakresie realizacji projektu systemowego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Zarządzenie Nr 398/09 Burmistrza Sokółki z dnia 6 marca 2009 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze bezprzetargowej prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Sokółka.

Zarządzenie Nr 397/09 Burmistrza Sokółki z dnia 5 marca 2009 r. w sprawie ogłoszenia naboru wniosków o przyznanie w 2009 r. stypendiów sportowych za wysokie wyniki sportowe w międzynarodowym i krajowym współzawodnictwie sportowym.

Zarządzenie Nr 396/09 Burmistrza Sokółki z dnia 4 marca 2009 r. w sprawie określenia sposobu wykonania uchwał Rady Miejskiej.

Zarządzenie Nr 395/09 Burmistrza Sokółki z dnia 4 marca 2009 r. w sprawie zaproszenia do składania ofert na "Wspólnika nowo tworzonej spółki prawa handlowego z udziałem Gminy Sokółka do rekultywacji istniejącego wysypiska śmieci i budowy nowego zakładu zagospodarowania odpadów w Karczach.

Zarządzenie Nr 394/09 Burmistrza Sokółki z dnia 27 lutego 2009 r. w sprawie upoważnienia Pani Bożeny Turycz Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Sokółce do przekazywania do biur informacji gospodarczej informacji gospodarczych o zobowiązaniach w zakresie określonym w ustawie o pomocy osobom uprawnionym do alimentów.

Zarządzenie Nr 393/09 Burmistrza Sokółki z dnia 25 lutego 2009 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży komunalnego lokalu mieszkalnego.

Zarządzenie Nr 392/09 Burmistrza Sokółki z dnia 25 lutego 2009 r. w sprawie określenia sposobu wykonania uchwał Rady Miejskiej.

Zarządzenie Nr 391/09 Burmistrza Sokółki z dnia 25 lutego 2009 r. w sprawie utworzenia formacji obrony cywilnej.

Zarządzenie Nr 390/09 Burmistrza Sokółki z dnia 24 lutego 2009 r. w sprawie przeznaczenia do dzierżawy w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości stanowiącej własność Gminy Sokółka.

Zarządzenie Nr 389/09 Burmistrza Sokółki z dnia 24 lutego 2009 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości stanowiącej własność Gminy Sokółka.

Zarządzenie Nr 388/09 Burmistrza Sokółki z dnia 18 lutego 2009 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Pani Bożenie Turycz Dyrektorowi Ośrodka Pomocy Społecznej w Sokółce do podejmowania wszelkich czynności w zakresie realizacji projektu systemowego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Zarządzenie Nr 387/09 Burmistrza Sokółki z dnia 17 lutego 2009 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze bezprzetargowej prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Sokółka.

Zarządzenie Nr 386/09 Burmistrza Sokółki z dnia 17 lutego 2009 r. w sprawie określenia sposobu wykonania uchwał Rady Miejskiej.

Zarządzenie Nr 385/09 Burmistrza Sokółki z dnia 13 lutego 2009 r. w sprawie zmiany zarządzenia dotyczącego ustalenia składu i zasad powoływania członków Gminnej Rady Sportu w Sokółce oraz ustalenia regulaminu jej działania.

Zarządzenie Nr 384/09 Burmistrza Sokółki z dnia 9 lutego 2009 r. w sprawie harmonogramu realizacji dochodów i wydatków gminy Sokółka na 2009 r.

Zarządzenie Nr 383/09 Burmistrza Sokółki z dnia 4 lutego 2009 r. w sprawie przyjęcia projektu uchwały Rady Miejskiej.

Zarządzenie Nr 382/09 Burmistrza Sokółki z dnia 30 stycznia 2009 r. w sprawie przyjęcia projektów uchwał Rady Miejskiej.

Zarządzenie Nr 381/09 Burmistrza Sokółki z dnia 28 stycznia 2009 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań Gminy Sokółka w zakresie ochrony i promocji zdrowia - organizowanie opieki pielęgnacyjnej, socjalnej i medycznej na terenie gminy Sokółka.

Zarządzenie Nr 380/09 Burmistrza Sokółki z dnia 27 stycznia 2009 r. w sprawie powołania Zespołu ds. opiniowania ofert na realizację zadań publicznych w zakresie ochrony i promocji zdrowia.

Zarządzenie Nr 379/09 Burmistrza Sokółki z dnia 27 stycznia 2009 r. w sprawie powołania Zespołu ds. opiniowania ofert na realizację zadań publicznych w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz z zakresu przeciwdziałania narkomanii.

Zarządzenie Nr 378/09 Burmistrza Sokółki z dnia 27 stycznia 2009 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze bezprzetargowej nieruchomości stanowiących własność Gminy Sokółka.

Zarządzenie Nr 377/09 Burmistrza Sokółki z dnia 27 stycznia 2009 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze przetargów ustnych nieograniczonych nieruchomości stanowiących własność Gminy Sokółka.

Zarządzenie Nr 376/09 Burmistrza Sokółki z dnia 27 stycznia 2009 r. w sprawie organizacji i wykonywania zadań obronnych w 2009 r.

Zarządzenie Nr 375/09 Burmistrza Sokółki z dnia 16 stycznia 2009 r. w sprawie szczegółowości budżetu Gminy Sokółka na 2009 r.

Zarządzenie Nr 374/09 Burmistrza Sokółki z dnia 14 stycznia 2009 r. w sprawie Regulaminu pracy Zespołu d/s opiniowania ofert na realizację zadań publicznych finansowanych z budżetu gminy.

Zarządzenie Nr 373/09 Burmistrza Sokółki z dnia 14 stycznia 2009 r. w sprawie powołania Zespołu d/s opiniowania ofert na realizację zadań publicznych w zakresie upowszechnienia kultury fizycznej i sportu.

Zarządzenie Nr 372/09 Burmistrza Sokółki z dnia 9 stycznia 2009 r. w sprawie zmiany zarządzenia dotyczącego ustalenia składu i zasad powoływania członków Gminnej Rady Sportu w Sokółce oraz ustalenia regulaminu jej działania.

Zarządzenie Nr 371/09 Burmistrza Sokółki z dnia 9 stycznia 2009 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wspieranie realizacji zadań gminy Sokółka z zakresu kultury fizycznej i sportu.

Zarządzenie Nr 370/09 Burmistrza Sokółki z dnia 7 stycznia 2009 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wspieranie realizacji zadań gminy Sokółka z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz z zakresu przeciwdziałania narkomanii w 2009 r.

Zarządzenie Nr 369/09 Burmistrza Sokółki z dnia 7 stycznia 2009 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości stanowiącej własność Gminy Sokółka.

Zarządzenie Nr 368/09 Burmistrza Sokółki z dnia 7 stycznia 2009 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży komunalnego lokalu mieszkalnego.

 

Zarządzenia Wewnętrzne

Proszę kliknąć na numer zarządzenia by pobrać załącznik z pełną treścią.

Zarządzenie Wewnętrzne Nr 05/09 Burmistrza Sokółki z dnia 30 stycznia 2009 r. w sprawie zmiany zarządzenia dotyczącego zasad rachunkowości zadań finansowanych z wykorzystaniem środków pomocowych w urzędzie Miejskim w Sokółce oraz planu kont projektów.

Zarządzenie Wewnętrzne Nr 04/09 Burmistrza Sokółki z dnia 26 stycznia 2009 r. w sprawie szczegółowego sposobu przeprowadzenia służby przygotowawczej i organizowania egzaminu kończącego tę służbę w Urzędzie miejskim w Sokółce.

Zarządzenie Wewnętrzne Nr 03/09 Burmistrza Sokółki z dnia 26 stycznia 2009 r. w sprawie ustalenia zasad przygotowania i obiegu umów oraz prowadzenia Centralnego Rejestru Umów w Urzędzie Miejskim w Sokółce.

Zarządzenie Wewnętrzne Nr 02/09 Burmistrza Sokółki z dnia 12 stycznia 2009 r. w sprawie ogłoszenia naboru na stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miejskim w Sokółce.

Zarządzenie Wewnętrzne Nr 01/09 Burmistrza Sokółki z dnia 12 stycznia 2009 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Wewnętrznego Nr 15/08 Burmistrza Sokółki z dnia 30 grudnia 2008 r. w sprawie inwentaryzacji składników majątkowych: wiat przystankowych, materiałów biurowych, paliwa.

Metryka strony

Udostępniający: Stanisław Małachwiej

Wytwarzający/odpowiadający: Radosław Onoszko

Wprowadzający: Radosław Onoszko

Data wprowadzenia: 2009-03-11

Modyfikujący: Radosław Onoszko

Data modyfikacji: 2009-03-11

Opublikował: Radosław Onoszko

Data publikacji: 2009-03-11