Wniosek o udostępnienie informacji publicznej

Zgodnie z obowiązującymi przepisami, każdy ma prawo do informacji publicznej, udostępnianej na wniosek przez instytucje publiczne. Instytucja publiczna ma obowiązek udostępnić informację publiczną w formie określonej we wniosku, ale ma też prawo do wydania decyzji administracyjnej o odmowie udostępnienia informacji publicznej. Udostępnieniu na wniosek podlega informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej.

Informacja publiczna udostępniana jest na wniosek bezpłatnie. Jeżeli w wyniku udostępnienia informacji publicznej urząd ma ponieść dodatkowe koszty związane ze wskazanym we wniosku sposobem udostępnienia lub koniecznością przekształcenia informacji w formę wskazaną we wniosku, urząd może pobrać od wnioskodawcy opłatę w wysokości odpowiadającej poniesionym kosztom.

Adres e-poczty dla spraw urzędowych: kancelaria@sokolka.pl

Zapraszamy do korzystania z Cyfrowego Urzędu, który umożliwia załatwienie spraw w sposób przyjazny, o dogodnej porze i bez konieczności składania wizyty w urzędzie.

Elektroniczny formularz wniosku o udostępnienie informacji publicznej

Metryka strony

Udostępniający: Radosław Onoszko

Wytwarzający/odpowiadający: Radosław Onoszko

Data wytworzenia: 2017-05-12

Wprowadzający: Radosław Onoszko

Data wprowadzenia: 2003-09-26

Data modyfikacji: 2018-04-05

Opublikował: Radosław Onoszko

Data publikacji: 2003-09-26