BI.RUZ.4210.71.2020.AT Zawiadomienie Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Białymstoku PGW Wody Polskie o wszczęciu, na wniosek PKP Polskie Linie Kolejowe S.A., ul. Targowa 74, 03 - 734 Warszawa, reprezentowaną przez Pełnomocnika, postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na przebudowę urządzeń wodnych (rowów kolejowych) w ciągu linii kolejowej nr 57 dla zadania inwestycyjnego pt. „Rewitalizacja linii kolejowej nr 57 na odcinku Kuźnica Białostocka - Gieniusze (S) w km 161,496 + 188,260. Rewitalizacja linii kolejowej nr 923 na odcinku Bufałowo Wschód - Bufałowo (S) w km 000,000 + 001,200".

Załączniki do treści

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Sokółce

Wytwarzający/odpowiadający: Marek Jadeszko Z-ca Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Białymstoku PGW Wody Polskie

Data wytworzenia: 2020-10-08

Wprowadzający: Radosław Onoszko

Modyfikujący: Radosław Onoszko

Data modyfikacji: 2020-10-21

Opublikował: Radosław Onoszko

Data publikacji: 2020-10-21