BI.RUZ.4210.114.2020.AC Zawiadomienie Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Białymstoku PGW Wody Polskie dot. postępowania administracyjnego w sprawie zmiany decyzji Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Białymstoku znak: BI.RUZ.4210.114.2020.AC z dnia 29.01.2021 r. udzielającej PKP Polskie Linię Kolejowe S.A. pozwolenia wodnoprawnego na przebudowę urządzeń wodnych - rowów poprzez likwidację istniejących i wykonanie nowych przepustów w ciągu linii kolejowej nr 57 w ramach zadania „Rewitalizacja linii kolejowej nr 57 na odcinku Kuźnica Białostocka - Geniusze (S), Rewitalizacja linii kolejowej nr 923 na odcinku Bufałowo - Wschód - Bufałowo (S) odcinek linii 57 w km 161,496 + 188,260 i linii kolejowej nr 923 w km 00,000 + 001,200".

Załączniki do treści

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Sokółce

Wytwarzający/odpowiadający: Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Białymstoku

Data wytworzenia: 2021-06-10

Wprowadzający: Radosław Onoszko

Modyfikujący: Radosław Onoszko

Data modyfikacji: 2021-06-15

Opublikował: Radosław Onoszko

Data publikacji: 2021-06-15