Miejsca zagospodarowania odpadów komunalnych

Sejmik Województwa Podlaskiego Uchwałą Nr XXXII/280/16 z dnia 19 grudnia 2016 r. przyjął „Plan Gospodarki Odpadami Województwa Podlaskiego na lata 2016-2022”.

Wraz z przyjęciem Planu Sejmik Województwa Podlaskiego podął Uchwałę Nr XXXII/281/16 z dnia 19 grudnia 2016 r. w sprawie wykonania ww. Planu, która jest aktem prawa miejscowego (Dz. Urz. Woj. Podl. z 2016 r. poz. 4916). Zgodnie z ww. dokumentami Gminę Sokółka zaliczono do Regionu Centralnego gospodarki odpadami komunalnymi, obejmującego 18 gmin. W Regionie Centralnym wskazano poniższe instalacje:

Instalacja termicznego przekształcania odpadów komunalnych:

  • ZUOK Białystok,

Instalacja mechaniczno – biologicznego przetwarzania odpadów:

  • Zakład Utylizacji Odpadów Komunalnych (ZUOK) w Hryniewiczach,
  • Centrum Innowacyjnej Gospodarki Odpadami (CIGO) w Studziankach,
  • instalacje przewidziane do zastępczej obsługi regionu: CIGO w Studziankach, ZZO w Hajnówce, ZUOK w Hryniewiczach, ZUOK Białystok;

Instalacja przetwarzania odpadów zielonych i innych bioodpadów:

  • ZUOK w Hryniewiczach,
  • instalacje przewidziane do zastępczej obsługi regionu: ZZO w Hajnówce,

Składowanie odpadów komunalnych:

  • składowisko ZUOK w Hryniewiczach,
  • składowiska zastępcze: SOK w Studziankach, SOK w Odnodze.

Zgodnie z powyższym na terenie gminy Wasilków występuje jedna regionalna instalacja przetwarzania odpadów komunalnych (CIGO w Studziankach) oraz jedna zastępcza (Składowisko odpadów w Studziankach).

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Sokółce

Wytwarzający/odpowiadający: Jacek Rećko

Data wytworzenia: 2020-06-09

Wprowadzający: Radosław Onoszko

Modyfikujący: Radosław Onoszko

Data modyfikacji: 2020-06-09

Opublikował: Radosław Onoszko

Data publikacji: 2020-06-09