AB-I.7840.5.10.2021.WB Obwieszczenie Wojewody Podlaskiego o wydanej decyzji Nr 19/Z/2021 z dnia 09.04.2021 r., znak: AB-1.7840.5.10.2021.WB, o pozwoleniu na przebudowę przepustu w części, w km 173,344 linii kolejowej nr 57, w zakresie częściowej rozbiórki istniejącego przepustu na długości 6,00 m i budowy w tym miejscu jego nowego fragmentu o tej samej długości 6,00 m wraz ze skrzydłami, poręczami, schodami skarpowymi z balustradą, na działce o nr I 16/3 ob. 0052 Walenkowo, gm. Sokółka, pow. sokólski, stanowiącej teren zamknięty kolejowy, w ramach zadania pn.: ,,Rewitalizacja linii kolejowej nr 57 na odcinku Kuźnica Białostocka - Geniusze (S)", dla której Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Białymstoku wydal decyzję w dniu 09.11.2017 r. znak: WOOŚ.4210.9.2017.DK.

Załączniki do treści

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Sokółce

Wytwarzający/odpowiadający: Wojewoda Podlaski

Data wytworzenia: 2021-04-15

Wprowadzający: Radosław Onoszko

Modyfikujący: Radosław Onoszko

Data modyfikacji: 2021-04-21

Opublikował: Radosław Onoszko

Data publikacji: 2021-04-21